Na kierunku informatyka stosowana nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak zastosowanie istniejących narzędzi oraz tworzenie nowych programów wykorzystywanych w życiu codziennym i biznesie. Studia te przygotowują do pracy, w której istnieje potrzeba zastosowania rozwiązań informatycznych w konkretnych dziedzinach wiedzy. Absolwent informatyki stosowanej będzie dysponować wiedzą niezbędną do tworzenia systemów baz danych, przetwarzania informacji, programowania sieci komputerowych. Zapraszamy do dalszej lektury!
W trakcie studiów:

Przedmiotami realizowanymi na tym kierunku są:
-podstawy projektowania (CAD),
-fizyka przetwarzania informacji,
-mikroprocesory i procesory sygnałowe,
-podstawy teorii sygnałów,
-metody symulacji w nanotechnologii,
-laboratorium z Przyrządów Wirtualnych (LabView),
-zaawansowane programowanie obiektowe,
-projektowanie układów scalonych.

Po studiach:

Nabyta wiedza może być przydatna w zastosowaniach informatyki w technice, biologii, medycynie, elektronice, fizyce, także przy produkcjach filmowych, w telekomunikacji czy transporcie. Absolwenci informatyki stosowanej mają szansę podjąć pracę jako:

inżynierowie systemowi,
programiści,
projektanci stron internetowych,
informatycy,
projektanci baz danych,
projektanci oprogramowania komputerowego,
projektanci systemów decyzyjnych,
projektanci systemów sterowania robotami,
analitycy i projektanci nowoczesnych baz danych,
specjaliści obsługi Internetu,
administratorzy, projektanci systemów i sieci komputerowych,
bioinformatycy.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->