Studia umożliwiają studentom kształcenie według indywidualnego programu. Ta forma skierowana jest do osób o szerokich zainteresowaniach matematyczno-przyrodniczych, które chcą prowadzić badania na pograniczu kilku dziedzin naukowych. Szeroki zakres zdobytej wiedzy i umiejętności otwiera przed absolwentami MISMP wiele możliwości zatrudnienia, a w oczach pracodawców stanowią atrakcyjnych kandydatów do pracy. Kariera zawodowa osoby kończącej MISMP zależy od ukończonych przez nią kierunków. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym kierunku studiów, zapraszamy do dalszej lektury artykułu.

W trakcie studiów:

Studia MISMP pozwalają studentom na kształcenie się w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Wymagają jednak od studentów aktywności, umiejętności organizowania własnej pracy i odpowiedzialności. W zależności od Uczelni student ma do wyboru kilka kierunków studiów.

Po studiach:

Absolwenci Międzywydziałowych indywidualnych studiów matematyczno-przyrodniczych kontynuują naukę na studiach doktoranckich i podejmują pracę naukowo-badawczą.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->