Studia teologiczne to bardzo specyficzne studia. Ich absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu historii i kultury religijnej świata zachodniego. Potrafi przemawiać i z reguły posiada dobry warsztat pisarski. Dzięki liczny przedmiotom filozoficznym, które musiał opanować w trakcie studiów umie myśleć nieszablonowo i kreatywnie. Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że absolwent Teologii jest ciekawym kandydatem na rynku pracy. Postrzegany jest jako człowiek nie tylko szerokiej wiedzy, ale także ugruntowanej świadomości etycznej i moralnej. 


Jak przygotować się i aplikować na studia teologiczne?

Studia na kierunku Teologia, niezależnie od specjalności i wyznania, to studia powiązane z instytucjami religijnymi, dlatego bardzo często w listach dokumentów aplikacyjnych można spotkać wymaganie przedstawienia opinii od proboszcza. Aby ją zdobyć, należy udać się do swojej parafii w godzinach pracy biura parafialnego. Dobrze, jeżeli kandydat ma rozszerzoną wiedzę z zakresu programu nauczania religii w szkole średniej oraz odznacza się szeroką wiedzą z zakresu humanistyki.

Co zaskakuje studentów teologii?

Na pierwszym roku niewiele jest przedmiotów, które ściśle dotyczą materii teologicznej. Należy pamiętać, że językiem Teologii, obok poezji i literatury jest przede wszystkim filozofia. Bez zrozumienia jej podstaw nie może być mowy o rzetelnym studiowaniu Teologii, dlatego studenci w pierwszej kolejności, obok języków starożytnych i przedmiotów wprowadzających do Teologii, uczą się filozofii. Prawdziwe przedmioty teologiczne pojawiają się w programie studiów dopiero w okolicach czwartego semestru.

Teolog na rynku pracy. Jak wygrać konkurencję o karierę?

Aby zbudować sobie solidną pozycję na rynku pracy, należy od pierwszego roku studiów planować sobie karierę i obrać konkretną ścieżkę zawodową, do której koniecznie trzeba przygotowywać się już w trakcie studiów. Dobrze jest wybrać podwójną ścieżkę kształcenia i obok Teologii realizować inny kierunek studiów, który zwiększy możliwości przyszłego poszukiwania pracy. Ciekawą propozycją dla przyszłych teologów jest Polonistyka, Zarządzanie, marketing i oczywiście Pedagogika (nawet w postaci przygotowywania pedagogicznego dostępnego jako wariant kształcenia na uczelni). Można także od początku studiów inwestować swój czas i zasoby w zgłębianie problemów teologicznych i stać się idealnym kandydatem do doktoratu w zakresie nauk teologicznych, aby uzyskać etat akademicki.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->